Blue point Inżynieria Basenowa

Budowa basenów prywatnych i publicznych Wycena budowy basenu - cennik Chemia basenowa Osprzęt basenowy

Ruchome dno

Ruchome dno to element dodatkowego, specjalistycznego wyposażenia basenów. Urządzenie to pozwala na różnorodne wykorzystywanie basenu, dostosowywanie go do różnego typu zajęć wymagających określonej głębokości wody. Basen taki może być przystosowywany dla celów rehabilitacyjnych, do zajęć dla osób niepełnosprawnych, do nauki pływania dla małych dzieci, wreszcie do ćwiczeń typu „water aerobic”. Ruchome dno może być montowane zarówno w istniejących, jak i nowobudowanych basenach nieckach basenowych różnej wielkości, może być także zamontowane tylko w części niecki, stosuje się wówczas odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające wpłynięcie użytkowników basenu pod urządzenie.


Ruchome dno wykonane jest z najwyższego gatunku materiałów w oparciu o konstrukcję ramową ze stali nierdzewnej pokrytej płytami z laminatu. Gwarantuje to łatwość obsługi, możliwość szybkiej zmiany głębokości. Urządzenie nie wywiera wpływu na jakość wody basenowej, nie zakłóca procesów dezynfekcji i obiegu wody w basenie. Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.